Cờ ô tô và nam châm ô tô của NFL tiêu diệt lĩnh vực này trong một nghi thức gợi nhớ về sự hỗ trợ